အသစ္တင္ထားသည့္က႑မ်ား

Monday, November 16, 2009

ပူးစူး


Midi File
တစ္မုိးေအာက္
နင္ေစရင္
၀န္ခံပါ


1 comment:

  1. ဤက႑ေအာက္ရွိ မီဒီမ်ားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ download လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ download link မ်ား ပ်က္ေနပါက လည္းေကာင္း၊ midi မ်ားကုိ ဖြင့္မရပါက လည္းေကာင္း အႀကံၿပဳေရးသားေပးခဲ့ပါ ခင္ဗ်ာ........မိမိပိုင္ဆုိင္သမွ် လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္၍ quality မေကာင္းပါကလည္း ခြင့္လႊတ္ နားေထာင္ေပးပါရန္ ..........ေမတၱာရပ္ခံလ်က္။

    ReplyDelete